jak przygotować pliki do personalizacji

instrukcja jak przygotować pliki i bazę danych do personalizacji

Przygotowanie bazy danych

Źródłem danych może być:

  • dowolna baza danych lub arkusz programu Excel (.csv lub .xlsx)
  • plik tekstowy, w którym poszczególne pola rozdzielone są tabulatorem, a kolejne rekordy enterami

Można też zamiast bazy podać sam zakres numeracji jaka znajdzie się na poszczególnych egzemplarzach, zakres można podać w komentarzu zamówienia, wtedy nie trzeba dołączać do zlecenia bazy danych (np. 0001 - 01000), my wygenerujemy podany zakres za Ciebie.

Na jednym użytku możemy umieszczać do siedmiu (7) pól personalizacji.

Możemy personalizować:

  • tekst (np. numery, imiona i nazwiska, kody alfanumeryczne itp.)
  • kody kreskowe (wszystkie dostępne w barcode generator z pakietu CorelDraw, czyli np. EAN13, EAN8, code 39, code 128)
  • grafikę (czyli zdjęcia/bitmapy)

Budowa bazy danych powinna odpowiadać zasadzie - jeden wiersz -> jeden użytek czyli wiersz odpowiada rekordom umieszczonym na jednym użytku. Kolumna odpowiada polu personalizacji.

Poniżej przykład bazy danych:

Kolumna A - imię i nazwisko (pole tekstowe)

Kolumna B - numer (pole tekstowe)

Kolumna C - kod kreskowy code 39 (pole kod kreskowy)

Kolumna D - zdjęcie (pole graficzne)

Dodatkowe uwagi:

  • w bazie danych proszę stosować standardowe formatowanie danych (nie zmieniać wielkości czcionek itd.)
  • należy wprowadzać wartości a nie formuły (system bierze wartości i kiedy są formuły to jest błędna wartość)
  • w miejscach gdzie rekordy mają mieć pustą wartość wstawiamy spację (np. kiedy chcemy uzyskać 10 pustych winietek weselnych należy dodać 10 rekordów ze spacją)
  • w przypadku personalizacji grafiką przyjmujemy tylko pliki JPG. Należy zwrócić szczególną uwagę na nazwy plików w bazie danych, nazwy plików muszą być identyczne z faktycznymi nazwami (wielkość znaków ma znaczenie!)

 

Przygotowanie projektu

Projekt należy przygotować zgodnie z instrukcją „jak przygotować” odpowiednią dla typu użytków które chcemy personalizować np. Kart plastikowychZobacz jak przygotować. (zakładka po prawej stronie nad tabelką z cenami)
W celu personalizacji pracy proszę zapisać tak przygotowany projekt w postaci dwóch plików PDF. Obydwa pliki powinny zawierać projekt do druku poprawnie przygotowany wg. w.w. specyfikacji: pliki powinny być identyczne, z tym że na jednym proszę umieścić pierwszy rekord z bazy danych w miejscu, w którym ma być personalizacja, aby nasz pracownik mógł dokładnie dopasować parametry programu personalizującego do Państwa potrzeb. Drugi plik z „czystym” projektem posłuży jako niezmienne tło połączone z danymi dostarczonymi przez Państwa.
Jeżeli używacie Państwo nietypowej czcionki to proszę ją również dołączyć do w.w. plików. (UWAGA! do personalizacji najlepiej używać standardowych czcionek systemowych, inne czcionki mogą być niekompatybilne z naszym systemem do personalizacji co wydłuży czas realizacji)

 

fb